Làm rõ hơn những cơ chế phát huy được quyền làm chủ của nhân dân

(PLVN) - Ngày 6/6, Bộ Công an đã tổ chức phiên họp nghiên cứu, đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ Công an đã tổ chức phiên họp nghiên cứu, đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
Bộ Công an đã tổ chức phiên họp nghiên cứu, đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, việc xây dựng Đề án và Nghị quyết về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta trong thời gian tới.

Về cơ bản, Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tổng hợp Đề án. Tuy nhiên, còn một số nội dung cần phải tiếp tục nghiên cứu, thảo luận báo cáo cấp có thẩm quyền để cho ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung phát biểu tham gia ý kiến về những vấn đề cốt lõi có liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và các vấn đề khác của bộ máy nhà nước, đưa ra các lập luận xác đáng, thuyết phục để báo cáo Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, tích cực của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, trao đổi rất sâu, thẳng thắn những nội dung có liên quan.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các đơn vị thuộc Bộ Công an cần tiếp tục dành thời gian tập trung làm rõ hơn những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; những cơ chế bảo vệ, xây dựng, phục vụ cho đất nước phát triển, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, XHCN, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các bộ phận chức năng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu những vấn đề có liên quan, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xem xét, cho ý kiến.

Đọc thêm