Lấy ý kiến về quy trình cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

(PLVN) - Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD) để lấy ý kiến. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nêu rõ lý do trả hồ sơ không đủ điều kiện

Theo đó, dự thảo đã quy định rõ nguyên tắc thực hiện trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD phải tuân thủ quy định của Luật CCCD và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, bảo đảm khách quan, nhanh chóng, kịp thời. 

Cụ thể, Điều 4, dự thảo thông tư quy định, khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân có trong Phiếu thu nhận thông tin CCCD trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD với thông tin trên các giấy tờ của công dân xuất trình. Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 thông tư này. Còn trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD và thực hiện theo quy định tại Điều 5 thông tư này. 

Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định tại Điều 5 thông tư này.

Trong trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do. Đối với trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

Thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

Về thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, dự thảo thông tư quy định: Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời hạn như sau:

Đối với thành phố, thị xã thì trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ CCCD và 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ CCCD, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Đối với các khu vực còn lại, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp hồ sơ do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, dự thảo thông tư quy định: Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận hồ sơ CCCD công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên thì trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi và 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD.

Còn hồ sơ do Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp nhận thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ CCCD, phải chuyển phát thẻ CCCD về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Cùng chuyên mục
 "Biển người” ở Hà Nội xuống đường, chen lấn trong đêm Trung thu.

Chưa phải là lúc ăn mừng

(PLVN) -  Văn phòng Chính phủ có công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm