Liên tiếp lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình

(PLO) - 9h hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai gửi Công điện tới Công ty Thủy điện Hòa Bình lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 16h cùng ngày và liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy. Trước đó, Thủy điện Hòa Bình cũng được lệnh mở 1 cửa xả đáy vào 10h...

Theo Công điện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành vào 9h hôm nay, 21/7, vào 8h cùng ngày, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,29m, lưu lượng đến hồ 9.217 m3 /s, tổng lưu lượng xả 5.613m3 /s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

"Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 16h ngày 21/7/2018; liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy; Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan", Công điện nêu rõ. 

Trước đó, vào 7h, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng gửi Công điện tới Công ty Thủy điện Hòa Bình, thông báo, 5h cùng ngày, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,91m, lưu lượng đến hồ 9.942 m3 /s và đang tiếp tục gia tăng, tổng lưu lượng xả 5.607m3 /s (gồm lưu lượng qua 02 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 10h ngày 21/7 và liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.   

Cùng chuyên mục

Đọc thêm