Mạnh dạn nghiên cứu những vấn đề mới, khó về lý luận và thực tiễn

(PLVN) - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu mới đây đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ, ngành Tư pháp.

Cùng dự có nguyên Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, chuyên gia cao cấp - nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủyBộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài Bộ.

Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2019, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của các đơn vị nghiên cứu khoa học trong Bộ, trong năm qua, hầu hết các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học của Bộ đều được hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành một cách xuất sắc.

Mạnh dạn nghiên cứu những vấn đề mới, khó về lý luận và thực tiễn ảnh 1
Viện trưởng Nguyễn Văn Cương báo cáo kết quả năm 2019 

Công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát hơn các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, góp phần làm rõ các khía cạnh lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới ở nước ta liên quan tới Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng ngành.

Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đã trực tiếp cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự..., đóng góp nhiều kết quả cho giới khoa học pháp lý và xã hội trong việc giải quyết một số vấn đề mới phát sinh. Nhiều nhiệm vụ còn thu hút được sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín ngoài ngành Tư pháp…

Mạnh dạn nghiên cứu những vấn đề mới, khó về lý luận và thực tiễn ảnh 2
 Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ khoa học còn chậm so với kế hoạch đề ra. Chất lượng một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự cao. Số lượng công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học chưa nhiều. Việc đưa ra giải pháp, đề xuất từ kết quả các công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ứng dụng còn có lúc chưa kịp thời...

Các đại biểu nhất trí đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Tư pháp. Nổi bật là đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra, nhiều nhiệm vụ đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý khoa học được thực hiện ngày càng bài bản, hiệu quả…

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu lên 3 điểm sáng của công tác nghiên cứu khoa học năm 2019.

Mạnh dạn nghiên cứu những vấn đề mới, khó về lý luận và thực tiễn ảnh 3
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu đổi mới quy trình trong tổ chức nghiên cứu khoa học

Cụ thể là tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghệ lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, được đánh giá cao và có nhiều sản phẩm cụ thể, có giá trị lâu dài; tham mưu đắc lực cho Ban Cán sự cho việc tổng kết, sơ kết nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, có nhiều đề xuất, kiến nghị hiệu quả; tích cực tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể những người làm công tác nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Tư pháp, cụ thể là Viện Khoa học pháp lý đã đạt được trong năm vừa qua, đã phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chung của Bộ, ngành; góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mạnh dạn nghiên cứu những vấn đề mới, khó cả về lý luận và thực tiễn.

Thứ trưởng đề nghị trong năm 2020, Viện Khoa học pháp lý tiếp tục chủ động tham mưu, xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học mới giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020 và 2021; đổi mới quy trình trong tổ chức nghiên cứu khoa học…

Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm