Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

(PLVN) -Những năm qua, MTTQ Việt Nam thực sự đã lắng nghe, tập hợp được những kiến nghị, nguyện vọng thiết thực của nhân dân để phản ánh, đóng góp cho Đảng và Nhà nước…Qua những ý kiến phản ánh của Mặt trận về những vấn đề quốc kế dân sinh,  những vấn đề nhân dân đang quan tâm, Chính phủ có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng điều hành và quản lý minh bạch, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Chiều nay (20/9), sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã long trọng tổ chức phiên bế mạc.

Rất cần các phong trào thi đua đề cao những giá trị đạo đức

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm.

Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương (UBTW) MTTQ Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ rất coi trọng công tác phối hợp với UBTW MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, hiệu quả phối hợp công tác giữa 2 bên không ngừng được nâng cao. Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận được triển khai đa dạng trên hầu hết các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. “Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì trước hết phải nghe được dân, chỉ có tinh thần, thái độ chân thành, nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được dân, nắm bắt được người dân mong đợi gì.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự lắng nghe nguyện vọng của nhân dân ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam thực sự đã lắng nghe, tập hợp được những kiến nghị, nguyện vọng thiết thực của nhân dân để phản ánh, đóng góp cho Đảng và Nhà nước, nhất là vấn đề về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân… Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, qua những ý kiến phản ánh của Mặt trận về những vấn đề quốc kế dân sinh, về những vấn đề nhân dân đang quan tâm, Chính phủ có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng điều hành và quản lý minh bạch, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến ở các cấp trong thực thi công vụ theo tinh thần trọng dân, gần dân, sát dân và chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước.

Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển và trước những khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng cho rằng chúng ta rất cần có các phong trào thi đua, các cuộc vận động để đề cao những giá trị đạo đức, các chuẩn mực văn minh, tiến bộ, tôn vinh những cá nhân điển hình, cách làm hay, tham gia xây dựng cộng đồng xã hội tốt đẹp… Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận đã rất tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn MTTQ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp trong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, góp phần đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp…

Đa dạng các diễn đàn để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ngoài nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt là tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam thì vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng quan trọng.

Cũng tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử, giữ chức vụ Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTW  MTTQ Việt Nam khóa IX. 

Chính phủ mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp đồng hành cùng Chính phủ trong những nội dung lớn. Cụ thể là tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nắm bắt thông tin, định hướng dư luận; phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó xây dựng được sự đồng thuận xã hội, vì sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, cần đa dạng các diễn đàn, hóa các kênh thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin một cách tối đa để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng của mình và trực tiếp giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng; phối hợp với chính quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở… Tổ chức tốt các hoạt động lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân… “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới”- Phó Thủ tướng nêu rõ.

  Từ thủ đô Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh: Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm