Mệnh lệnh giải ngân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đó là nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2021.

 Chính phủ xác định: giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021.

Chính phủ xác định: giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021.

Thời gian không còn nhiều để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nói thế để thấy rằng, phải hành động khẩn trương và quyết liệt.

Để hoàn thành khối lượng công việc không hề nhỏ, Chính phủ xác định: giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021, phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong giải ngân vốn ĐTC thời gian qua.

Để làm được điều này, sự lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất, xuyên suốt đi đôi với tăng cường phân cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục, thực hiện và giải ngân vốn ĐTC còn bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, nhất là các quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên...

Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục khó lường, câu chuyện tạo thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, không để xảy ra ách tắc... đòi hỏi phải quyết tâm, nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm, phối hợp.

Về việc tối giản thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục, tăng cường làm việc trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ĐTC còn vướng mắc, bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đặc biệt Bộ Tài chính phải đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán, rút vốn từ nhà tài trợ...

Giải ngân ĐTC đang trở thành mệnh mệnh. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ phải thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và Tổ công tác đặc biệt về giải ngân ĐTC tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Quyết định số 1242/QĐ-TTg). Nắm tình hình, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện và giải ngân vốn ĐTC đang là yêu cầu bức bách để phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

“Kỷ nguyên” hệ sinh thái

(PLVN) - Hôm qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-TTg).

Đọc thêm