Miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền tránh bão

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC (quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mẫu thu phí, lệ phí hàng hải) với nhiều chính sách nhằm miễn giảm một số loại phí, lệ phí hàng hải.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền chờ kiểm dịch y tế

Theo Thông tư 74, mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế vẫn giữ nguyên nhưng người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền như: Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để: tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tàu thuyền của lực lượng vũ trang nước ngoài đến khu vực hàng hải để vận chuyển khí tài, trang thiết bị, vật tư, phụ tùng mua sắm hoặc hàng viện trợ cho lực lượng vũ trang nhân dân; thăm chính thức hoặc xã giao theo lời mời của Nhà nước Việt Nam; tàu chở thanh, thiếu niên nước ngoài đến khu vực hàng hải để giao lưu văn hóa, thể thao theo lời mời của cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ Việt Nam. Xuồng hoặc ca nô của tàu mẹ chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách vào, rời cảng. Sà lan Lash hoạt động tại khu vực hàng hải cùng tàu Lash. Tàu thuyền quá cảnh đi Campuchia. ..

Đối với việc sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau, người nộp phí được miễn đóng phí. Bao gồm: Chờ thủy triều ở vùng nước cảng trước khi cập cảng. Chờ trời sáng theo lệnh của cảng vụ hàng hải do quy định hạn chế chạy đêm. Tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho hành trình của tàu hoặc cấp cứu bệnh nhân hoặc bàn giao người cứu được trên biển mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách theo xác nhận của cảng vụ hàng hải.

Tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm được huy động tham gia vụ việc cho đến khi kết thúc vụ việc. Tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện xếp, dỡ hàng hóa, đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị buộc phải neo đậu cách ly tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Miễn phí trọng tải đối với tàu cá và tàu thuyền thể thao

Tương tự, đối với mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động hàng hải nội địa cũng sẽ được miễn giảm đối với tàu, thuyền. Theo đó, người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền trong các trường hợp: Xuồng hoặc ca nô của tàu chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách từ tàu vào bờ và ngược lại. Sà lan Lash hoạt động tại khu vực hàng hải cùng tàu Lash. Tàu cá và tàu thuyền thể thao của Việt Nam. Trường hợp tàu thuyền được cảng vụ hàng hải điều động sang khu vực hàng hải khác để thực hiện công tác kiểm dịch hoặc cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Người nộp phí được miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau: Chờ thủy triều ở vùng nước cảng trước khi cập cảng. Chờ trời sáng theo lệnh của cảng vụ hàng hải do quy định hạn chế chạy đêm. Tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho hành trình của tàu, cấp cứu bệnh nhân hoặc bàn giao người cứu được trên biển mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách theo xác nhận của cảng vụ hàng hải. Tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm được huy động tham gia vụ việc cho đến khi kết thúc vụ việc.

Tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện xếp, dỡ hàng hóa, đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị buộc phải neo đậu cách ly tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Đề xuất một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng an ninh

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đọc thêm