Năm 2018: Ngành Thuế phải phấn đấu vượt 5% dự toán thu

(PLO) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Thuế trong năm 2018 phải phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% dự toán. Trước đó, báo cáo trước hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ông Bùi Văn Nam đưa ra con số này là 3%...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dấu ấn năm 2017

Báo cáo của Tổng cục thuế cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước  (NSNN) năm 2017 của ngành thuế được giao là 968.580 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 38.300 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 930.280 tỷ đồng, kết quả ngành thuế thu được ước đạt 1.019.041 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, tăng 11,5% so với năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành thuế là một trong những tổng cục có số lượng cán bộ đông nhất nước với trên 44.000 người song cũng phải gánh trọng trách nặng nề. Tuy nhiên năm 2017, ngành Thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung đã gặt hái nhiều kỷ lục.

Đó là thu NSNN lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, có 62/63 địa phương có số thu trên 1.000 tỷ đồng, 38 địa phương có số thu trên 5.000 tỷ đồng (tăng thêm 16 địa phương so với năm 2015). Có được kết quả trên là sự phối hợp đồng bộ trong chỉ đạo của ngành Thuế, Bộ Tài chính và địa phương “Ngành Tài chính đã làm tốt và có xu hướng làm tốt hơn việc phối hợp này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, tỷ trọng thu nội địa 2 năm 2016-2017 chiếm khoảng 76,2% trong tổng thu NSNN, cao hơn nhiều so với bình quân giai đoạn 2011-2015 (chiếm khoảng 68%). Thủ tướng nhấn mạnh đây là bước đi rất đúng hướng của ngành Thuế vì nó giúp tăng nguồn sức mạnh nội tại quốc gia.

Thứ ba, công tác hiện đại hóa ngành thuế, nhất là quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế của mình thông qua thực hiện rộng rãi và nâng cao chất lượng khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý thuế. Chính nhờ những nỗ lực của ngành mà Chỉ số nộp thuế tăng 81 bậc và đứng thứ 4 trong nhóm các nước ASEAN, hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19 của Chính phủ. Đây là mức tăng thứ hạng nhanh nhất trong 10 tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh của năm 2017.

Thứ tư, tham gia và trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn hợp tác thực hiện Chống xói mòn cơ sở thuế (BEPS), đã ký kết Hiệp định thuế với 77 quốc gia, cơ quan thuế Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế.

Thứ năm, đội ngũ cán bộ công chức đã có nhiều bước trưởng thành, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu thích ứng với yêu cầu của đổi mới, hội nhập. Xuất hiện nhiều cá nhân có trình độ giỏi. Thứ sáu, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc được tăng cường trong toàn ngành.

4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Bùi Văn Nam cho biết, Tổng cục Thuế xác định 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2018.

Thứ nhất, dự toán thu NSNN năm 2018 của cơ quan thuế là 1.070.200 tỷ đồng. Toàn ngành tập trung, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3% dự toán và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách năm 2018. 

Thứ hai, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Thứ ba, đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách TTHC thuế và sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, duy trì và phấn đấu nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực và áp lực, chuyển biến thái độ xử lý gắn với trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ.

Để triển khai những nhiệm vụ này, Tổng cục thuế đã đề ra 04 nhóm giải pháp và 20 biện pháp cụ thể. Liên quan đến công tác thu ngân sách, người đứng đầu ngành Thuế cho biết Tổng cục  đã giao chỉ tiêu phấn đấu cho các Cục Thuế. Các Cục Thuế giao tiếp cho các phòng, các Chi cục Thuế đảm bảo vượt tối thiểu 3% dự toán pháp lệnh; Đồng thời yêu cầu các Cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời; tham mưu về cơ chế, chính sách, cải cách TTHC (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND) nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển SXKD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Thuế năm nay phải phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu NSNN năm 2018 và tin tưởng ngành Thuế với những kết quả đạt được trong những năm qua hoàn toàn có thể thực hiện được nhiệm vụ này…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm