Năm 2021, Quốc hội sẽ xem xét 6 dự án luật

(PLVN) - Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 6 dự án luật, trong đó có Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi)...

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh minh họa)

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021), Chính phủ sẽ trình Quốc hội 6 dự án luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ./.

Đối với điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020), Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án luật, nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Cũng tại kỳ họp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Trong năm 2020, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm