Nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong giai đoạn 2021-2026, việc thực hiện chương trình nông thôn mới có sự khác biệt theo hướng, trong đó đối với những nơi đã đạt nông thôn mới thì tiến tới làm tốt hơn, nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chiều 23/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội thảo luật tại tổ 14.

Thảo luận tại tổ 14 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ và cơ quan thẩm tra đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành cuộc vận động lớn, thay đổi bộ mặt nông thôn, hoàn thành mục tiêu trước kế hoạch gần 2 năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đã được Quốc hội khóa XIV phê duyệt và tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với Chương trình nông thôn mới, ở đâu có nông thôn thì thực hiện nông thôn mới. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững thực hiện theo đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo và tập trung ở một số vùng trọng điểm, đối với những đối tượng không có khả năng thoát nghèo thì sẽ chuyển sang đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi áp dụng theo địa bàn, trên cơ sở tích hợp gần 200 chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có. Do đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng không trùng lặp giữa các Chương trình, tuy nhiên thực tế có những địa bàn sẽ thực hiện cả 3 Chương trình này.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết trong giai đoạn 2021-2026, việc thực hiện Chương trình nông thôn mới có sự khác biệt theo hướng, vừa tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới ở những nơi chưa đạt và đối với những nơi đã đạt nông thôn mới thì tiến tới làm tốt hơn, nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình ban hành tiêu chuẩn khung và tùy theo điều kiện địa phương cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp, phấn đấu thực hiện cao hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội tán thành với kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với địa phương tự cân đối được ngân sách thì ngân sách trung ương không hỗ trợ thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên cũng cần lưu ý đối với trường hợp của tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam dù tự cân đối được ngân sách nguồn thu không ổn định và còn nhiều địa bàn khó nên Chính phủ cần tính toán để có mức hỗ trợ phù hợp.

Nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 2

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 14

Các đại biểu thảo luận tại tổ 14 nhất trí cao với nội dung các Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; khẳng định đây là những chương trình quan trọng nhằm thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu cũng cơ bản tán thành về nội dung chủ yếu của hai Chương trình, cơ quan chủ trì, đối tượng thụ hưởng, mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc tiêu chí phân bổ và các dự án thành phần, cơ chế nguyên tắc quản lý điều hành và thực hiện. Đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung làm rõ một số vấn đề, trong đó cần đánh giá làm rõ hơn những tồn tại hạn chế của giai đoạn trước; bảo đảm phân công hợp lý, không chồng chéo, nhất là việc lồng ghép thực hiện các Chương trình trên cùng địa bàn...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm