Ngành Hải quan quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị 371/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Cán bộ hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp. (Ảnh: T.D)
Cán bộ hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp. (Ảnh: T.D)

Xây dựng Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước phát triển

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2024 được đánh giá là một năm nhiều thách thức với kinh tế thế giới và cả Việt Nam. Trong đó, tình hình chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ, cùng với đó, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng được dự báo giảm.

Tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 375.000 tỷ đồng; dự toán 2024 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6 - 6,5%; giá dầu thô 70 USD/thùng.

Trước thực tế đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ cơ bản ngay từ đầu năm.

Nhiệm vụ thứ nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ ngày 15/1/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024; quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan”; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030, hướng tới mục tiêu tổng quát là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh.

Nhiệm vụ thứ hai, yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực cải cách thể chế pháp luật về hải quan theo hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế và định hướng phát triển hải quan. Triển khai các đề án, chương trình công tác trọng tâm năm 2024 bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh và cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Tăng cường chống thất thu

Nhiệm vụ thứ ba, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 thuộc Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Hải quan. Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và xây dựng dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Nhiệm vụ thứ tư, tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Theo đó, tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể như kiểm tra chặt về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hóa; trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu; phân loại hàng hóa, áp dụng mã số và mức thuế; xuất xứ hàng hóa; thực hiện miễn/giảm/hoàn thuế/ưu đãi thuế; chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế; giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài; hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính; hàng quá cảnh, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; sử dụng đúng quy định, hiệu quả máy móc, thiết bị, công cụ hỗ trợ trong công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hải quan theo quy định.

Nhiệm vụ thứ năm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra nội bộ.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra của Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, TP năm 2024, kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2024 và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Hải quan.

Đọc thêm