"Ngành Tư pháp có sự đóng góp kịp thời, nhạy bén"

(PLVN) - Đó là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra sáng 23/12.

Ngành Tư pháp có vai trò quan trọng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: thể chế pháp luật và thực thi pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng đất nước, phải giữ được tính kỷ cương, dân chủ, minh bạch thì đất nước mới phát triển. Trong bất kỳ điều kiện nào, Chính phủ ta luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngành Tư pháp.

"Ngành Tư pháp có sự đóng góp kịp thời, nhạy bén" ảnh 1
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Thủ tướng, năm nay đất nước ta gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, nhất là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt “mục tiêu kép”, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương, có thể đạt xấp xỉ 3% trong năm nay, xuất khẩu đạt mức kỷ lục, xuất siêu có thể đạt trên 20 tỷ USD. “Nhờ phòng chống Covid-19 tốt mà giá trị thương hiệu của Việt Nam tăng lên 319 tỷ USD năm nay, thứ hạng cũng cải thiện từ 42 lên 33”, Thủ tướng dẫn lại báo cáo về định giá thương hiệu quốc gia năm 2020. 

Thủ tướng cũng cho biết, vừa qua, tại Phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hàng năm. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, cũng là Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, trong năm vừa qua, nước ta cũng đã thắng được một số vụ kiện quốc tế quan trọng, trong đó có sự đóng góp kịp thời, nhạy bén của ngành Tư pháp.

"Ngành Tư pháp có sự đóng góp kịp thời, nhạy bén" ảnh 2
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị

Nhấn mạnh tới vai trò của cán bộ tư pháp và công tác quản lý cán bộ, Thủ tướng cho rằng hệ thống ngành tư pháp với đội ngũ đông đảo hơn 45.000 người, là Bộ có lượng biên chế trực tiếp lớn thứ hai cả nước. Nếu mỗi cán bộ tư pháp phát huy tính gương mẫu, tận tụy, nêu gương trong thực thi pháp luật, tham mưu tốt trong thực thi công vụ thì sẽ ngăn chặn bớt các vi phạm, góp phần giúp đất nước phát triển. Để làm được điều này, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm tới tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ tư pháp, công tác luân chuyển, đề bạt, củng cố đội ngũ cán bộ giỏi.

Tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”

Theo đánh giá của Thủ tướng, trong 5 năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực, chất lượng hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thống nhất, đồng bộ. Qua đó, đã kịp thời thể chế hóa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế. Gắn kết chặt chẽ hơn giữa việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

"Ngành Tư pháp có sự đóng góp kịp thời, nhạy bén" ảnh 3
 

“Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017, tôi đã nhấn mạnh: Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyến mạnh từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ, đề cao vai trò, chủ động và tập trung hơn nữa vào công tác thể chế. Điều này yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp cần thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò tham mưu cho Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; cần cố gắng để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, phù hợp với yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Và phải làm thế nào để Bộ, ngành Tư pháp mạnh hơn”, Thủ tướng khái quát lại.

Theo Thủ tướng, đến nay, khi đã đi gần hết nhiệm kỳ, Bộ và ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đã thực hiện tốt vai trò là “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ trong những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Năng lực xây dựng và thực thi pháp luật chưa cao; việc nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với một số dự án chưa có khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để….

Nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 43 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp cần rà soát, khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật; không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

Đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp với quan điểm “cái gì Nhà nước không làm, không cần thiết làm, không phải nhất thiết làm thì nên hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, xã hội làm”.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về THADS, thi hành án hành chính. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp có năng lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện đề án số hóa hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành. 

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các địa phương quan tâm hơn nữa tói công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm