Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố

(PLVN) -Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Ngành Tư pháp Hải Phòng có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế - quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của TP Hải Phòng.

Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố

Cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, tại Hà Nội, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố nội các thống nhất quốc gia với 13 Bộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ Tư pháp do Luật sư Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng. Từ mốc son lịch sử đó, ngành Tư pháp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và ngày 28 tháng 8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam.

Ở Hải Phòng, tháng 11 năm 1972, Ủy ban hành chính TP Hải Phòng quyết định thành lập Phòng Pháp chế (sau đổi là Ban Pháp chế) trực thuộc Ủy ban hành chính TP. Ban Pháp chế là tổ chức tiền thân của Sở Tư pháp Hải Phòng. Ngày 20/02/1982, UBND TP Hải Phòng ra Quyết định số 141/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp TP và Quyết định số 142/QĐ-UB thành lập Ban Tư pháp ở các quận, huyện, thị xã; Ban Tư pháp ở xã, phường, thị trấn. 

Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ảnh 1
Hội nghị công tác dân vận trong hòa giải tại điểm cầu Thành ủy Hải Phòng 

Thời kỳ mới thành lập, Sở Tư pháp chỉ có 21 cán bộ, công chức với 03 phòng nghiệp vụ là phòng Pháp chế, phòng Tư pháp và phòng Tổ chức - Hành chính. Đến nay, cùng với nhiều nhiệm vụ mới được giao, số lượng công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp có 114 người; cơ cấu tổ chức của Sở gồm 8 phòng nghiệp vụ, 7 đơn vị trực thuộc Sở. 100% công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên, trong đó có nhiều người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ. 

Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ảnh 2
 Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu tại hội nghị tổng kết đề án phát triển đội ngũ luật sư

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp Hải Phòng có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế - quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của TP. Ngành Tư pháp Hải Phòng được Bộ Tư pháp tin tưởng, lựa chọn triển khai thí điểm những vấn đề mới, mô hình mới và Tư pháp Hải Phòng đã đóng góp nhiều vấn đề thực tiễn có giá trị trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ảnh 3
Lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở giữa TAND và Sở Tư pháp TP Hải Phòng 

Công tác tư pháp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Bộ Tư pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành: Công tác quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật đảm bảo chất lượng; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (từ năm 2014 đến nay) từng bước đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Sở Tư pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý về tổ chức của hệ thống Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã (từ năm 1982 đến năm 2002); quản lý công tác thi hành án dân sự (từ năm 1993 đến năm 2009); kiểm soát thủ tục hành chính (từ năm 2013 đến năm 2017). Đồng thời, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp liên quan mật thiết đến tổ chức và công dân như: hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, cấp phiếu lý lịch tư pháp; các tổ chức bổ trợ tư pháp phát triển mạnh theo định hướng xã hội hóa, ngày càng được mở rộng và khẳng định được uy tín; công tác thanh tra, tổ chức xây dựng ngành luôn được quan tâm.

Ngành Tư pháp Hải Phòng: Khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ảnh 4
Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân biểu dương những điển hình tiên tiến trong hoạt động ngành 

Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tư pháp từ TP đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn được coi trọng, đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng phát triển, gồm: công chứng viên, chấp hành viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch, giám định viên tư pháp, luật sư, thừa phát lại, quản tài viên… Cùng với đó là mạng lưới cán bộ, cộng tác viên kiêm nhiệm (13.968 hòa giải viên, 2.835 tuyên truyền viên pháp luật) đang ngày đêm tận tâm, tận lực phục vụ sự nghiệp tư pháp của TP.

Hải Phòng đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Cả TP đang nỗ lực triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp nối truyền thống, với vai trò và vị thế mới, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, 38 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Hải Phòng, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hải Phòng qua các thời kỳ, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở TP, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cán bộ, nhân dân đối với ngành Tư pháp TP trong thời gian qua. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp TP Hải Phòng sẽ giữ vững tinh thần “phụng công, thủ pháp”, tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần đắc lực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển của TP Cảng trong thời kỳ mới. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm