Người dân hài lòng cao với các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp

(PLVN) - Nhiều chỉ tiêu rất quan trọng/quan trọng để đánh giá mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp đạt ở tỷ lệ rất cao với 25/28 chỉ tiêu đạt từ 94% trở lên

6 chỉ tiêu được người dân hài lòng với tỷ lệ hơn 99%.

6 chỉ tiêu được người dân hài lòng với tỷ lệ hơn 99%.

Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, Văn phòng Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Góp ý dự thảo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp”.

Theo dự thảo Báo cáo đánh giá do nhóm chuyên gia khảo sát, xây dựng thì có tới 25 trong tổng số 28 chỉ tiêu rất quan trọng/quan trọng để đánh giá mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp đạt tỷ lệ từ 94% trở lên.

Trong đó, có 6 chỉ tiêu đạt tỷ lệ hơn 99%, với nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như công chức ứng xử thân thiện; công chức không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc; người dân được đối xử bình đẳng và cán bộ không có sự ưu ái đối với người thân quen trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ... 

13 chỉ tiêu đạt tỷ lệ từ 96 -98%, chủ yếu liên quan tới kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công như linh hoạt trả kết quả sớm hơn cho người dân khi nhu cầu chính đáng; trong trường hợp có sai sót hoặc không trả kết quả đúng hạn có thư xin lỗi và hẹn thời hạn trả kết quả mới; có hỗ trợ miễn, giảm mức phí/lệ phí cho người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; người dân không phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính… 

Các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp được khảo sát lần này chỉ có 3 chỉ tiêu đạt thấp 94%, trong đó chỉ tiêu “Có quy định về mức phí để người dân nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn ngày hẹn” tuy thấp nhất nhưng vẫn đạt mức 87,03%.

Sở dĩ chỉ tiêu này chưa cao là do người dân trả lời khảo sát ở những vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp hơn những vùng khác đánh giá việc có một biểu phí để người dân nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn ngày hẹn là không cần thiết. Còn nhóm người dân đô thị cho rằng có biểu phí này là cần thiết.

Tuy nhiên, quy định về mức phí để người dân nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn ngày hẹn không được coi là yếu tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của người dân

Báo cáo khảo sát do Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP nghiên cứu, xây dựng nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân đối với 4/18 dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, bao gồm hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng và chứng thực. 

Khảo sát được tiến hành tại 6 tỉnh thành của Việt Nam là Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Tháp, TP HCM. 99,87% người dân đã tham gia khảo sát đánh giá các chỉ tiêu liên quan. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm