Người dân hài lòng về dịch vụ do cơ quan tư pháp cung cấp

(PLO) - Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 (SIPAS 2015) được công bố sáng nay (26/4) tại Hà Nội.

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 (SIPAS 2015)

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 (SIPAS 2015)

3 dịch vụ cơ bản, chủ yếu liên quan đến người dân, do cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện cung cấp được đánh giá gồm: cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở; 3 dịch vụ cơ bản, chủ yếu liên quan đến người dân, do cơ quan hành chính nhà nước cấp xã cung cấp gồm chứng thực; cấp giấy khai sinh, cấp đăng ký kết hôn.

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ sự hài lòng của người dân đối với toàn bộ quá trình giải quyết TTHC đối với dịch vụ chứng thực (83,4%); cấp giấy khai sinh (87,5%), cấp đăng ký kết hôn (89,5%); cấp giấy chứng minh nhân dân (83,4%), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (74,4%) và cấp giấy phép xây dựng nhà ở (78,4%).

Như vậy, các dịch vụ do cơ quan tư pháp cung cấp (chứng thực; cấp giấy khai sinh, cấp đăng ký kết hôn) đều được đánh giá cao về các chỉ số (trên 80%).

Đặc biệt, dịch vụ đăng ký kết hôn được đánh giá cao nhất với 86,1% hài lòng về tiếp cận dịch vụ; 88,7% hài lòng về (thủ tục hành chính) TTHC; 87,2% hài lòng về sự phục vụ của công chức; 89,8% hài lòng về kết quả giải quyết TTHC và có tới 89,5% hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết TTHC liên quan đến dịch vụ này.

Ngược lại, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chỉ số hài lòng thấp nhất. Trong đó, 73,7% hài lòng về tiếp cận dịch vụ; 73,5% hài lòng về TTHC; 74,3% hài lòng về sự phục vụ của công chức; 73,7% hài lòng về giải quyết TTHC và 74,4% hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết TTHC.

Người dân hài lòng về dịch vụ do cơ quan tư pháp cung cấp ảnh 1
Từ 52,9% - 72,9% người dân được hỏi đánh giá công chức chu đáo, tận tình trong giải quyết TTHC

Thông qua việc đánh giá, người dân vẫn mong muốn các cơ quan hành chính nhà nước mở rộng các hình thức thông tin, tiếp tục đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng tính công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, cần cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ của công chức, nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức, giảm phí/lệ phí, tiếp cận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

Theo các cơ quan tiến hành đánh giá SIPAS 2015, các bộ, ngành, địa phương nên nghiên cứu, khai thác các thông tin này một cách hiệu quả trong công tác quản lý, qua đó thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

SIPAS 2015 do Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thông qua khảo sát 11.873 người dân, tổ chức  trong phạm vi cả nước từ 1/2014 đến 6/2015.

SIPAS nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước thông qua cảm nhận của người dân, tổ chức là những đối tượng đã sử dụng các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm