Nhanh chóng hoàn thành các văn bản quy định chi tiết Luật

(PLVN) - Ngày 22/7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Bộ về tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; tình hình xây dựng, trình các Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 tháng đầu năm 2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã có những cố gắng nhất định trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình. Nhiều văn bản được kịp thời xây dựng, trình ban hành.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, các bộ, ngành tập trung cho công tác phòng, chống dịch, tập trung ưu tiên xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19 nên công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết không được xử lý dứt điểm.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng xác định hoàn thiện thể chế là then chốt, là khâu đột phá để đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế.

Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các bộ, ngành phải quan tâm, tập trung nguồn lực và ưu tiên hàng đầu cho công tác hoàn thiện thể chế. Xây dựng, hoàn thiện thể chế là việc làm chủ động, thường xuyên để tháo gỡ và phát triển. Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi bộ, ngành mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện chồng chéo, bất cập, khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, xử lý, tháo gỡ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ. 

“Phải thực hiện rà soát chồng chéo, bất cập của các quy định để tiến hành sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi theo tinh thần một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định, một thông tư sửa nhiều thông tư, ban hành văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ”- ông Mai Tiến Dũng nói.

Tại cuộc họp các bộ tham gia cũng tiến hành giải trình những văn bản quy định chi tiết và Đề án Chương trình công tác đang nợ đọng. Từ đó báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu rõ giải pháp, cam kết thời gian hoàn thành, tránh tình trạng nợ đọng tiếp theo.

Hiện nay, các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26/54 văn bản quy định chi tiết Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, gây khó khăn, lúng túng trong việc thi hành Luật, pháp lệnh. Ngoài ra, còn có 49 văn bản hướng dẫn Luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Như vậy, từ nay đến cuối năm  các bộ, cơ quan phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng số 75 văn bản.

Trong khi đó, 7 bộ, cơ quan có số Đề án nợ đọng nhiều nhất trong Chương trình công tác của Chính phủ là 32/44 Đề án, chiếm 72,7% trong tổng số. Cụ thể: Bộ Công an 12 đề án, Bộ Tài chính 6 đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 đề án, Bộ Quốc phòng 3 đề án, Bộ Nội vụ 2 đề án, Bộ Công Thương 2 đề án, Thanh tra Chính phủ 1 đề án…. “Một khối lượng lớn văn bản, Đề án đòi hỏi các bộ, cơ quan phải rất quyết liệt và khẩn trương giải quyết”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm