Nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả thi hành án dân sự

(PLVN) -Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản thi hành án khó xử lý nhưng toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả công tác.

Thi hành tăng hơn 8 ngàn việc

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS; tiếp tục chủ động, phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS.Tổng cục THADS cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các Cục THADS địa phương để kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ về tăng cường chỉ đạo công tác THADS của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Tổng cục cũng thường xuyên tổ chức các buổi làm việc trực tiếp, trực tuyến với các cơ quan THADS để sâu sát, quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là việc xử lý tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, giúp các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.

Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 8,69% về việc; 19,52% về tiền), với nhiều khó khăn nhưng Hệ thống THADS đã nỗ lực để duy trì tổ chức thi hành án đạt kết quả tương đương cùng kỳ năm 2023; một số địa phương rất nỗ lực, cố gắng để có kết quả cao về việc, về tiền; kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo vẫn đạt kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã thi hành xong 242.304 việc, tăng 8.235 việc (tăng 3,52%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 52,39%; Về tiền, thi hành xong 47.595 tỷ 471 triệu 239 nghìn đồng; đạt tỉ lệ 20,27%

Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo Tổng cục THADS chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan THADS địa phương, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Định kỳ hàng quý, Tổng cục THADS báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách về tình hình, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong đó báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị. Lãnh đạo Bộ Tư pháp trực tiếp làm việc với các Cục THADS có liên quan để đề ra các giải pháp trong tổ chức thi hành án vụ Alibaba.

Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị quan tâm, hỗ trợ cơ quan THADS trong tổ chức thi hành vụ Alibaba. Đồng thời, chỉ đạo giám sát chặt chẽ quá trình xử lý tài sản của Chấp hành viên, các cơ quan THADS trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng cục THADS phụ trách đã nghe các Cục THADS báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc, kết quả giải quyết một số vụ việc tại 05 buổi làm việc trực tiếp và ban hành thông báo kết luận để địa phương triển khai thực hiện, đồng thời kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do địa phương đề nghị. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thi hành xong 1.177 việc, tăng 277 việc (tăng 30,78%) so với cùng kỳ năm 2023; Về tiền thi hành xong 10.135 tỷ 233 triệu 099 nghìn đồng.

Công tác phối hợp theo các Quy chế phối hợp liên ngành với các Bộ, ngành liên quan như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Nội chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS.

Công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường, đã tổ chức nhiều đoàn làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn.

Đạt được kết quả như trên là do Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống THADS triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác, bên cạnh đó là sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương đối với công tác THADS....

Tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một trong những nguyên nhân theo Bộ Tư pháp là khối lượng công việc ngày càng phát sinh nhiều, tính chất phức tạp hơn, trong khi biên chế liên tục bị cắt giảm theo lộ trình, dẫn đến tình trạng quá tải trong công việc, công chức kiêm nhiệm nhiều việc không đúng chuyên môn dẫn đến quá tải trong công việc, chậm tiến độ hoặc chất lượng công việc chưa cao.

Vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các lĩnh vực có liên quan chưa kịp thời giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án… Một số công chức Lãnh đạo chưa thực sự chủ động, chưa sâu sát, kịp thời, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xử lý vi phạm tại một số đơn vị còn chưa nghiêm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tham mưu về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC, Bộ Tư pháp cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS phối hợp với TAND, VKSND nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án cho cơ quan THADS địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian nhằm kéo giảm lượng việc chuyển kỳ sau theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiện toàn công chức lãnh đạo trong toàn Hệ thống THADS, nhất là các địa còn thiếu, địa bàn nóng, trọng điểm, xảy ra nhiều sai phạm.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác THADS, THAHC; tích cực, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành liên quan đối với công tác THADS, THAHC.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, chức vụ phức tạp, kéo dài

6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác THAHC của UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra đã đánh giá được một cách toàn diện công tác THAHC của 02 địa phương, đồng thời cũng đã có những chỉ đạo kịp thời đối với các bản án chưa thi hành xong thuộc trách nhiệm thi hành của Ủy ban nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính.

Bộ Tư pháp cũng đã xử lý các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, người có thẩm quyền; xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC. Trong số các đơn thư, kiến nghị, phản ánh hầu hết các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.387 bản án, quyết định hành chính. Các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 1.387 bản án, quyết định; Kết quả: các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc, tăng 184 bản án so với cùng kỳ năm 2023.

Đọc thêm