Ninh Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

(PLVN) - Ngày 30/6, ngành Tư pháp Ninh Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Ninh Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Báo cáo tại Đại hội, ngành Tư pháp Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn, góp phần vào việc ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.  

Đặc biệt, ngành đã phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, như phong trào "toàn ngành tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị", "ngành tư pháp chung tay xây dựng NTM"...; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua và nhân các điển hình tiên tiến trong toàn ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.  

Trong nhiệm kỳ, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 414 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hỗ trợ tư vấn pháp luật cho trên 60 vụ việc cho doanh nghiệp; kiểm tra việc thi hành pháp luật tại các cơ quan cấp huyện đối với 15 lĩnh vực trọng tâm như: chống buôn lậu, gian lận thương mại... Ngoài ra đã trực tiếp tư vấn và tham gia giải quyết hơn 20 vụ việc khó, phức tạp của tỉnh, địa phương, đặc biệt là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải phóng mặt bằng... tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, gắn công tác thi đua khen thưởng với việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về tư tưởng và hành động cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn ngành; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ...

Tại đại hội, lãnh đạo Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Trong dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động ngành đã được Sở Tư pháp tặng giấy khen. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm