PC Quảng Ngãi: 8 năm thực hiện hiệu quả theo Nghị định 134

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 01/12/2013, Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả (gọi tắt Nghị định 134) có hiệu lực thi hành, với các quy định chủ yếu về các hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực. Qua 8 năm thực hiện, PC Quảng Ngãi đã áp dụng hiệu quả và tuân thủ theo những quy định của Nghị định 134.

Kiểm tra công tơ khách hàng.

Kiểm tra công tơ khách hàng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 134 luôn được quan tâm chú trọng, hằng năm, PC Quảng Ngãi đều xây dựng và ban hành kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị định; đặc biệt chú trọng đến công tác hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ). Ngay từ đầu năm, PC Quảng Ngãi đã lên kế hoạch đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Các Điện lực thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn và đưa ra cảnh báo.

Song song đó, các Điện lực trực thuộc PC Quảng Ngãi luôn theo sát chủ hộ, chủ đầu tư công trình, ra văn bản cảnh báo với những trường hợp có nguy cơ, cũng như có hướng tư vấn, đề xuất, đôn đốc để đảm bảo các hoạt động xây dựng gần lưới điện được đảm bảo an toàn không vi phạm các quy định của Nghị định 134. Chính vì vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố lưới điện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định cũng được quan tâm, tạo điều kiện triển khai thực hiện trên toàn địa bàn. Hàng năm, PC Quảng Ngãi đều thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Nghị định 134 đến toàn thể CBCNV và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về các quy định pháp luật có liên quan về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA); an toàn điện và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân qua hai hình thức chủ yếu là hàng tháng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi (PTQ) thực hiện chuyên mục “Điện và Đời sống” và phát thanh trên sóng phát thanh PTQ với nội dung theo định hướng được phòng An toàn cung cấp.

Ngoài ra, PC Quảng Ngãi còn thực hiện tuyên truyền trên website Công ty, phát tờ rơi an toàn tiết kiệm điện. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, PC Quảng Ngãi đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, phòng tránh và hạn chế thấp nhất sự cố liên quan đến an toàn lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 8 năm thực hiện theo quy định của Nghị định 134, PC Quảng Ngãi đã tổ chức 489.092 cuộc kiểm tra sử dụng điện, kết quả phát hiện được 12.538 vụ vi phạm, trong đó, số vụ trộm cắp điện là 619 vụ (4.9%), vi phạm công suất là 28 vụ (0.22%), số vụ vi phạm giá điện là 4.729 vụ (37,7%), số vi phạm khác là 6.800 vụ (54,2%). Số vụ điện lực đã xử lý là 12.364 vụ, chuyển Sở Công thương xử lý là 02 vụ, chuyển UBND các cấp xử lý là 127 vụ, số vụ hiện đang xử lý là 29 vụ. Kết quả đã truy thu được 487.259 kWh với tổng số tiền phải thu là hơn 5,3 tỷ đồng.

PC Quảng Ngãi đã luôn tuân thủ theo các quy định của Nghị định 134, ngay khi kiểm tra phát hiện vi phạm đã lập biên bản, xử lý những vụ việc thuộc thẩm quyền của đơn vị và chuyển ngay những vụ việc không thuộc thẩm quyền cho các cơ quan hành chính nhà nước để xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, hạn chế tối đa trường hợp xử lý sai thẩm quyền, vượt thẩm quyền.

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng An toàn PC Quảng Ngãi cho biết: “Hằng năm, PC Quảng Ngãi đều thực hiện các hoạt động hiệu quả tuân thủ theo các quy định của Nghị định 134, tuyên truyền toàn dân các nội dung vi phạm liên quan đến lĩnh vực điện lực, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực an toàn điện là nội dung hay bị vi phạm nhất trong nhân dân. Qua các đợt tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã hiểu rõ hơn về các hành vi và các mức xử lý vi phạm để tránh vi phạm.”

Hiện nay, để tăng cường hiệu quả của công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thì việc xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hiệu quả nhất. Ngành Điện lực luôn là một ngành năng lượng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn ấy, ngành Điện luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. PC Quảng Ngãi trong tương lai sẽ luôn triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định 134, giúp đảm bảo HLATLĐ, đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, nhằm cấp điện một cách an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm