Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.

Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đối tượng thi đua là Sở Tư pháp và các tập thể trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ. Cụ thể, về công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định; chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản, rà soát VBQPPL; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật, tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Đối với công tác hộ tịch, chứng thực, thực hiện hiệu quả Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; thực hiện sơ kết đánh giá 05 năm thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Về công tác bổ trợ tư pháp, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đấu giá tài sản; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn Luật.

Về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), tập trung thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng; trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2021; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cho địa phương tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Kếhoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ năm 2021. Về công tác bồi thường nhà nước, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường nhà nước; chủ động, kịp thời hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm