Phát huy quyền làm chủ của người dân để tạo sức mạnh

(PLO) - Vấn đề hết sức quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh trong các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là “quan tâm phát huy quyền làm chủ của người dân trên các lĩnh vực, qua đó tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước…”. 

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến Chính phủ

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến Chính phủ

Tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ưu ý “không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được”.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2016 và 5 năm tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương “phải nỗ lực ra sức phát huy các kết quả đạt được, thành tựu, kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực điều hành, ra sức khắc phục hạn chế, khó khăn, biến khó khăn, thách thức thành thuận lợi”.

Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là khi Cộng đồng ASEAN sắp hình thành, Việt Nam đã có quan hệ thương mại tự do với 55 quốc gia, trong đó có 20 nước là nền kinh tế lớn nhất thế giới…, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội từ hội nhập, chúng ta phải cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hết sức gay gắt và quyết liệt. 

Cùng với đó, theo dự báo tình hình kinh tế thế giới thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường nên “tinh thần chung là Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm tốt đã được đúc rút từ thực tiễn; ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, biến khó khăn, thách thức thành thuận lợi; bám sát diễn biến tình hình, có những chính sách phù hợp để ứng phó với những diễn biến tình hình; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2016 và cả 5 năm 2016-2020” – Thủ tướng yêu cầu.

Nhấn mạnh đến 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn, Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục đảm bảo và tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát; đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng và tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời các bộ, ngành, địa phương cần sớm phê duyệt việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp nhằm đảm bảo 2 yêu cầu là nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và kiểm soát tốt biên chế...

Quan tâm phát huy quyền làm chủ của người dân

Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu “tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân… theo phương châm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp, không coi nhẹ lĩnh vực nào”. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 16 chương trình mục tiêu khác. 

Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cũng là giải  pháp được Thủ tướng yêu cầu chú trọng trong năm 2016 để cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; giảm chi phí, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. 

Cùng với nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài cả về vốn, thị trường tới kinh nghiệm quản lý để phục vụ cho các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề hết sức quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh trong các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là “quan tâm phát huy quyền làm chủ của người dân trên các lĩnh vực, qua đó tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước…”. 

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 21%; số giường bệnh trên một vạn dân là 24,5 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 76%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 85%; tỷ lệ che phủ rừng là 41%.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm