Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

(PLVN) - Ngày 21/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên của 21 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ông Võ Văn Thưởng (người đầu tiên từ trái sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng (người đầu tiên từ trái sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, đạt những kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Chủ động, sáng tạo giúp Ban Bí thư đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của TƯ; tham mưu hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm qua, Ban đã và đang chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 49 đề án, trong đó có nhiều đề án có nội dung mới và khó…Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào thành tựu chung của Ban và ngành Tuyên giáo; nâng cao uy tín, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với xã hội. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quvết Đại hội XII của Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác xây dựng Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nhấn mạnh, Đại hội xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Cũng tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  Sơn Minh Thắng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo TƯ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ”, ông Sơn  Minh Thắng khẳng định.

Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các mặt công tác.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

Nhất trí với những đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo chính trị, ông Sơn Minh Thắng đề nghị, Đảng bộ cần sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm