Quân ủy Trung ương làm việc về Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 khóa mới

(PLVN) - Ngày 19/7, tại Hải Phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tổ chức đảng trong Quân khu đã tổ chức đại hội chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo, từ nay đến khi tiến hành Đại hội, Đảng ủy Quân khu 3 cần tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thi đua, quyết tâm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 3 đã đoàn kết, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 3 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Bộ trưởng cũng đồng thời thông tin về một số tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua và một số vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, Dự thảo các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng mục tiêu, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Về công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp. Công tác tuyên truyền, thi đua và công tác bảo đảm cho Đại hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, chu đáo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm