Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các tổ chức tôn giáo tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông tin, trong giai đoạn 2016 - 2021, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cùng các tổ chức tôn giáo đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn với nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực và ý nghĩa đã được triển khai đến từng hộ dân và được nhân rộng hằng năm, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kỳ vọng trong giai đoạn mới, mỗi cá nhân tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” - Ảnh: Phi Thuyền.Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kỳ vọng trong giai đoạn mới, mỗi cá nhân tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” - Ảnh: Phi Thuyền.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kỳ vọng trong giai đoạn mới, chương trình phối hợp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến chức sắc, chức việc và tín đồ về nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo đã thảo luận và thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026, với nhiều nội dung quan trọng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, chương trình sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;

Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng dân cư; Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo triển khai các hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các tôn giáo và phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đọc thêm