Phát triển kinh tế tại huyện Tân Lạc: Sự thích ứng và đổi mới trong Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với 16 đơn vị hành chính bao gồm 15 xã và 1 thị trấn, huyện Tân Lạc đang chứng kiến sự phát triển đáng kể trong khu vực của các dân tộc thiểu số. Với 146/159 xóm thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 6 xã và 22 xóm đặc biệt khó khăn, Tân Lạc đã thực hiện các bước tiến quan trọng trong việc cải thiện đời sống và thu nhập của người dân, đạt 35,7 triệu/người/năm vào năm 2022.
Phát triển kinh tế tại huyện Tân Lạc: Sự thích ứng và đổi mới trong Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sự tiến bộ vượt bậc trong đầu tư dự án

Đứng trước nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân, huyện Tân Lạc đã ban hành và triển khai một loạt kế hoạch và chính sách giúp phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS và miền núi.

Thực hiện các chính sách trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Phi Long, nhấn mạnh tầm quan trọng của Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính sách này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của Nhân dân tham gia.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu được đặt vào việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận nhằm giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.

Những năm qua, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Tân Lạc, nhất là vùng đồng bào DTTS được đầu tư động bộ. Ảnh chụp tại xã Lô Sơn.

Những năm qua, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Tân Lạc, nhất là vùng đồng bào DTTS được đầu tư động bộ. Ảnh chụp tại xã Lô Sơn.

Đặc biệt, trong năm 2023, huyện Tân Lạc đã chứng kiến sự phân bổ và giải ngân nguồn vốn đáng kể từ ngân sách nhà nước, với tổng cộng 121.185,944 triệu đồng. Trong đó, 72.180 triệu đồng được dành cho vốn đầu tư và 49.006 triệu đồng cho kinh phí sự nghiệp. Đây là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền huyện trong việc hỗ trợ phát triển khu vực tại các xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống.

Đi kèm với những kế hoạch trên, huyện Tân Lạc cũng đã tiến hành nhiều hoạt động khác như: ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025; đẩy nhanh tiến độ lập Đề án công nhận xã Phong Phú đạt tiêu chí đô thị loại V; ban hành Đề án hỗ trợ xi măng để cứng hóa đường giao thông nông thôn; hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030.

Phòng Dân tộc huyện đã được giao trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch này. Một số hoạt động tuyên truyền đã được thực hiện, bao gồm việc cung cấp thông tin qua các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền trực quan, hướng đến đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã, thôn bản và người dân. Cụ thể hơn, 210 bộ tài liệu tuyên truyền đã được in sao và cấp phát cho các xã, xóm trên địa bàn huyện; 876 tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền đã được cấp phát cho các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 64 Poster tuyên truyền đã được cấp cho các xã; và 06 bảng tuyên truyền thông tin phổ biến pháp luật đã được lắp đặt tại các xã.

Người dân đồng bào DTTS tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi nâng cao thu nhập.

Người dân đồng bào DTTS tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi nâng cao thu nhập.

Tính đến ngày 31/10/2023, tỉnh Hòa Bình đã giải ngân tổng cộng 417.757 triệu đồng từ ngân sách Trung ương năm 2022 và 2023. Qua đó, 8 xã thuộc khu vực III đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, dự báo cho giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh sẽ gặp không ít khó khăn để đạt mục tiêu thêm 25 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn với nguồn vốn hiện tại và bối cảnh khó khăn do tình hình chung mang lại.

Qua đó, có thể thấy rằng việc đầu tư vào phát triển nhóm dân tộc thiểu số và nhóm dân tộc có nhiều khó khăn không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm mà còn là một nhiệm vụ cần thiết, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của huyện Tân Lạc trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Hạn chế và thách thức

Tại hội nghị gần đây, các đại biểu đã thảo luận rõ vấn đề này. Họ chỉ ra rằng việc triển khai chương trình gặp nhiều khó khăn do chương trình bao gồm nhiều dự án với nội dung đầu tư khác nhau, được tích hợp từ nhiều chính sách khác nhau. Điều này đòi hỏi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, công tác chỉ đạo và điều hành của một số đơn vị còn chưa thực sự sát sao, phản ứng chính sách chậm, và chưa có giải pháp đột phá. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các chương trình, dự án cũng cần được cải thiện.

Hơn nữa, nguồn ngân sách hạn chế cũng là một rào cản trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất dồn điền, đổi thửa, và tích tụ còn ít, cũng như quy mô và tính bền vững của liên kết sản xuất và tiêu thụ vẫn còn hạn chế.

Tình hình kinh tế, chính trị phức tạp trên thế giới cùng với các chính sách giảm tiền thuê đất và dừng khai thác một số mỏ vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Các dự án đầu tư công và dự án trọng điểm cũng gặp nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Những thách thức này đòi hỏi huyện Tân Lạc phải có những biện pháp quyết liệt và sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai và thực hiện các chính sách, dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số và vùng núi.

Đọc thêm