Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Đề xuất bố trí gần 272 nghìn tỷ đồng

(PLVN) - Trình bày Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Quốc hội sáng 28/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, Chương trình có mục tiêu tổng quát là giảm nghèo nhanh, bền vững.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đồng thời thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm trên 3%; phát triển bền vững sinh kế, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên hơn 2 lần so với năm 2020; phấn đấu giảm trên 60% số xã, thôn đặc biệt khó khăn so với tiêu chí năm 2020. Định hướng mục tiêu đến năm 2030 là tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên tối thiểu bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Chương trình gồm 10 dự án thành phần với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 là tối thiểu 137.664,95 tỷ đồng. Tổng vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030 là dự kiến 134.270,70 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá thực hiện chương trình giai đoạn I (2021 - 2025), Chính phủ trình Quốc hội quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cụ thể và nguồn lực thực hiện giai đoạn II (2026 - 2030).  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm