Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chú trọng cải cách tiền lương

(PLO) - Làm việc với Bộ Nội vụ sáng qua (6/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: “Thời gian tới Bộ Nội vụ tập trung cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chú trọng cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công…"

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Nội vụ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm 2016, Bộ Nội vụ tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như Chính phủ điện tử, tinh giản biên chế, tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế một cửa liên thông. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện xác định Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

“Một số bộ như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng được Chính phủ giao nhiệm vụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đây là 2 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến đời sống và cũng là 2 chỉ số kiên quyết thực hiện đổi mới phương thức quản lý công tác cải cách hành chính… Đây là cái mới trong cải cách hành chính giai đoạn vừa qua” - ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính khẳng định.

 Đánh giá cao Bộ Nội vụ đã có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính, tuy nhiên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vẫn cho rằng công tác này còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chung để "cải cách hành chính thực sự là 1 trong 3 giải pháp đột phá tạo chuyển biến xã hội, đảm bảo bền vững".

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ đặc biệt coi trọng cải cách hành chính để xây dựng Nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân, của dân, do dân, vì dân; đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, trong đó nâng cao chất lượng phục vụ DN sản xuất, kinh doanh, xóa bỏ những thủ tục rườm rà.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển . (Ảnh minh họa)

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư: Bảo đảm thực thi quyền con người

(PLVN) - Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một cách đơn giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; đó chính là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Đọc thêm