PVN có tân Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Quang Dũng.
Phó Bí thư Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng phụ trách công tác xây dựng Đảng.
Phó Bí thư Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng phụ trách công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16. Tại đây, căn cứ văn bản chấp thuận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hội nghị đã tiến hành quy trình bầu Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã bầu ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng.

Ông Trần Quang Dũng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp từ tháng 11/2018, tức một tháng sau khi PVN có quyết định thành lập Ban này.

Trên cơ sở nghiên cứu tham mưu của Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 281-NQ/ĐU về công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Đây là một nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn được xây dựng công phu, chi tiết, có tính thực tiễn cao. Những giải pháp mà Nghị quyết này đề cập đã khắc phục được hầu hết những tồn tại, hạn chế trong triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời gian trước đó của PVN.

Đọc thêm