Quản lý, sử dụng tài sản công: Từ giờ đến hết tháng 5 hệ thống văn bản sẽ hoàn thiện

(PLO) - Trả lời Báo PLVN tại buổi học báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính khẳng định, từ giờ đến hết tháng 5, hệ thống văn bản về vấn đề này sẽ hoàn thiện…

Toàn cảnh buổi họp báo.Ảnh:VGP/Huy Thắng

Toàn cảnh buổi họp báo.Ảnh:VGP/Huy Thắng

Luật Quản lý, sử dụng TSC được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng 6/2017 và có hiệu lực từ 1/1/2018. Để hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng TSC; thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng 12 văn bản (11 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Trong số 12 văn bản đó, có 6 Nghị định và 1 quyết định được Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực thi hành  và  5 Nghị định mới được bàn hành trong tháng 3/2018.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành 3 Thông tư hướng, trong đó có 2 Thông tư mới được ban hành trong tháng 4 và 5/2018. “Như vậy khối lượng văn bản ban hành cấp Chính phủ và Bộ khá lớn. Do các nội dung  được quy định khá rõ trong văn  bản luật và Nghị định nên Thông tư  ban hành không nhiều…”- Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giải thích.

Về triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết có 45 địa phương đã tổ chức đầu mối cử cán bộ, công chức tham gia. Đến nay, có 2 quy định về phân cấp được ban hành là của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Sơn La; Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc chuyên dùng cũng mới có Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành.

“Việc ban hành quy định phân cấp ở các địa phương có khó khăn vì thông thường, kỳ họp HĐND tổ chức sau kỳ họp Quốc hội, khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7, khi đó mới được HĐND thông qua. Theo tôi biết, cơ bản nhiều địa phương đã lấy xong ý kiến và trình sang HĐND…”- ông Thịnh cho hay.

Không trả lời cụ thể phải có bao nhiêu Nghị định Thông tư phải tiếp tục ban hành để hướng dẫn Luật, ông Thịnh  đánh giá, quá trình triển khai, các bộ, ngành, địa phương khá tích cực, tuy nhiên vẫn chưa kịp thời  nên có khó khăn nhất định. Ví dụ các quy định về định mức chuyên dùng… 

Đối với các văn bản do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, ông Thịnh cho biết còn 3 Nghị định nữa:  Nghị định quy định về định mức tiêu chuẩn xe ô tô công (Bộ đã xin ý kiếm của UBTVQH và mới nhận được văn bản): Nghị định về Quản lý tài sản trong lĩnh vực KH&CN (đây là vấn đề mới, Chính phủ đang cân nhắc) và  Nghị định sử dụng TSC theo hình  thức đối tác công - tư (Bộ đã hoàn thiện Dự thảo trình Chính phủ).

“Từ giờ đến hết tháng 5 hệ thống văn bản sẽ cơ bản hoàn thiện. Thực ra có những văn bản Bộ Tài chính đã chuẩn bị từ cuối năm  2017…”- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản khẳng định. Đối với văn bản do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng, ông Thịnh cho biết văn bản của Bộ Quốc phòng đã ký còn văn bản của Bộ Công an cũng chỉ trong nay mai.

Bên cạnh việc hoàn thiện văn bản pháp luật, đại diện Cục quản lý công sản cũng cho biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC và Hệ thống giao dịch điện tử về TSC cũng đang được nâng cấp nhằm bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành...

Xe ô tô biếu tặng Nhà nước sẽ phải định giá theo giá thị trường

Trao đổi với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, về việc nhận các tài sản biếu tặng của cá nhân, DN, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo hướng không tiếp nhận các loại tài sản này, đặc biệt là các loại tài sản có giá trị cao như ô tô. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 29 thì đối với các loại quà tặng là tài sản xác lập quyền sử dụng toàn dân nói chung và các loại tài sản biếu tặng nói riêng thì trước khi trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao cho một đơn vị nào đó sử dụng, bắt buộc phải thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản đó sát với giá thị trường, để “khắc phục được việc các cơ quan đơn vị tiếp nhận tài sản sang quá mức so với tiêu chuẩn chung”, ông Thịnh nhận định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm