Quan tâm hơn nữa tới chất lượng các phong trào thi đua

(PLVN) - Sáng 27/3, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số I. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quan tâm hơn nữa tới chất lượng các phong trào thi đua

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Thi đua – khen thưởng đã công bố quyết định cử Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Trần Văn Dũng là Trưởng Cụm, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú là Phó trưởng Cụm thi đua số I năm 2019. Ngay sau đó, Phó trưởng Cụm đã trình bày Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số I.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Cụm thi đua số I quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019. Phong trào thi đua của Cụm gắn chặt với phong trào thi đua của Bộ với chủ đề “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”.

Quan tâm hơn nữa tới chất lượng các phong trào thi đua ảnh 1

Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định, trong đó tiếp tục phát huy vai trò tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động; tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019, 2020; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019.

Đặc biệt, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, đảm bảo tính khả thi, ổn định; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021; tập trung bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị…

Ngoài ra, các nhiệm vụ của Cụm còn gắn kết với các phong trào thi đua khác như: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh  nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… cùng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, ngành, địa phương và từng cơ quan, đơn vị phát động. 

Quan tâm hơn nữa tới chất lượng các phong trào thi đua ảnh 2

Để việc thực hiện phong trào thi đua được sôi nổi, hiệu quả, Cụm thi đua số I chia hoạt động năm 2019 thành 2 đợt thi đua cao điểm: đợt 1 từ đầu năm đến 30/6/2019; đợt 2 từ ngày 1/7/2019 đến kết thúc năm. 

Với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đại diện cho các đơn vị thi đua trong Cụm số I đã sôi nổi tham gia góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 và nêu lên một số giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, mong muốn thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm sẽ ngày càng thực chất và đạt kết quả cao.

Ghi nhận và biểu dương các kết quả tích cực mà Cụm thi đua số I đã đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn và tin tưởng rằng các đơn vị thuộc Cụm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phong trào thi đua năm 2019 đạt kết quả tốt hơn nữa. 

Quan tâm hơn nữa tới chất lượng các phong trào thi đua ảnh 3

 Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu phải quan tâm hơn tới chất lượng các phong trào thi đua, gắn việc thi đua với các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của Bộ, ngành cũng như đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng đơn vị, chủ đề thi đua của Cụm phải bám sát nhiệm vụ của các đơn vị. Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị phải kịp thời phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức của đơn vị để mọi người tham gia tự giác, nhiệt tình và trách nhiệm.
Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm