Quảng Ninh đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là khu vực vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, hải đảo.
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thủy.
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thủy.

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Để chủ trương của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND ngày 19/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU, giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện đối với từng sở, ban, ngành, UBND các địa phương với 21 nhóm chỉ tiêu và 73 nhiệm vụ cụ thể; 27/27 sở, ban, ngành và các địa phương thuộc tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND.

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thủy cho biết, năm 2023, Hội đã triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Dự án này giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ kết hợp với các sở ban ngành, địa phương thực hiện. Hội đã thực hiện các hoạt động truyền thông tập huấn, hay thành lập các câu lạc bộ "thủ lĩnh của sự thay đổi" với sự tham gia của rất nhiều trẻ em các trường phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các tổ truyền thông cộng đồng tại 12 thôn, bản khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà, Bình Liêu, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi.

Bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Ở Quảng Ninh có rất nhiều huyện, thị xã, thành phố tập trung rất đông đồng bào dân tộc thiểu số như Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ hay khu vực Hoành Bồ trước đây của TP Hạ Long. Trình độ dân trí và nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế, còn những phong tục, tập quán lạc hậu trong nếp nghĩ, cách làm, trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, còn đâu đó tư tưởng trọng nam, khinh nữ và định kiến giới với vai trò của phụ nữ với gia đình và xã hội.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn kiến thức BĐG, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tháng 10/2023.
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn kiến thức BĐG, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tháng 10/2023.

Trong khi đó, việc quan tâm sức khỏe nhất là sức khỏe sinh sản của phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Sự tham gia của nam giới trong các chương trình truyền thông về bình đẳng giới còn ít. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cho Hội để tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông còn hạn chế, nhất là chi hội vùng cao khó khăn, đặc biệt là giám sát, phản biện xã hội của một số cán bộ Hội, nhất ở cơ sở còn hạn chế nhất định”.

Để khắc phục một số hạn chế vướng mắc, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm: “chúng tôi thực hiện hiệu quả đề án 1983 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 và đặc biệt là quan tâm nâng cao năng lực cho cán bộ hội phụ nữ các cấp về chuyển đổi số và kỹ năng tuyên truyền trên không gian mạng. Hàng năm tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng tập huấn từ cấp tỉnh tới cơ sở và chi hội trưởng, đội ngũ chi hội trưởng, hội viên phụ nữ nòng cốt.

Các nội dung liên quan tới công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời với đó biên soạn tài liệu, sổ tay hướng dẫn cho cán bộ Hội, thực hiện các tiêu chí cuộc vận động 5 không, 3 sạch, 5 có, 3 sạch với xã nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi cũng tổ chức các hội nghị chuyên đề để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Lễ ra mắt CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường PTDTBT - THCS Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ).
Lễ ra mắt CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường PTDTBT - THCS Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ).

Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Sái Thị Kim Lan cho biết: “tại các buổi tập huấn, chúng tôi đã được thông tin cụ thể về các nội dung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới…”.

Chị Dường Tài Múi, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Tổ phó Tổ truyền thông cộng đồng khu Khe Lạc, thị trấn Bình Liêu cho biết: Tham gia tổ, các thành viên rất tích cực theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình đời sống của người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em gái nói riêng; tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, lao động, phát triển kinh tế, để góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng...”.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tiếp thêm niềm tin, động lực, để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình trong thời kỳ mới, góp phần hiệu quả mục tiêu “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung, vùng DTTS trên địa bàn nói riêng.

Đọc thêm