Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/6, các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 51, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thảo luận, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nghe báo cáo kết quả giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển KKT Vân Đồn, KKT cửa khẩu Móng Cái, KKT ven biển Quảng Yên và các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Đoàn giám sát của Tỉnh ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành báo cáo và tham mưu ban hành Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh bảo đảm khách quan, khoa học, phản ánh đúng mức nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, trong xây dựng và phát triển các KKT, KCN, cụm công nghiệp, gắn với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thế hệ mới; phát triển bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng trở thành một trụ cột tăng trưởng mới; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Đồng thời, làm rõ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc, hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân, có những giải pháp khắc phục để tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, thu hút đầu tư, thu hút lao động chất lượng cao trong các KKT, KCN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong phát triển các KKT, KCN thực sự trở thành những động lực tăng trưởng của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng đề ra. Trọng tâm là tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư , Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.

Bí thư , Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, kiên trì mục tiêu, tập trung vào khâu tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, “5 rõ” - rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ lộ trình hoàn thành, nắm chắc tình hình, sâu sát thực tiễn, coi trọng dự báo, luôn chủ động thường xuyên, quyết liệt rà soát, phát hiện những vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật từ cơ sở và kịp thời tháo gỡ, sâu sát thực tế để có giải pháp xử lý đúng đắn các vấn đề đột xuất, phát sinh. Tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý các cấp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ”; 5 thật - nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật; 6 dám - dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách; chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở để giải quyết các công việc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 đã đề ra.

Đọc thêm