Quốc hội quyết định nhiều vấn đề nhân sự quan trọng

(PLVN) - Hôm nay (18/11), Kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ 5, tập trung cho công tác xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Toàn cảnh phiên hợp Quốc hội.

Toàn cảnh phiên hợp Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp, trong tuần làm việc kéo dài từ ngày 18 đến ngày 22/11 này, QH sẽ thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cũng trong tuần này, trong công tác xây dựng pháp luật, QH sẽ nghe trình dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; thảo luận các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi).

QH cũng sẽ biểu quyết Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn và thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Một nội dung quan trọng khác trong tuần làm việc này của QH là công tác nhân sự.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ trình QH miễn nhiệm Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo dự kiến, sau khi nghe các báo cáo, QH thảo luận ở Đoàn về miễn nhiệm Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi nghe UBTVQH nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu QH về 2 nội dung nêu trên, QH tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, QH sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm