Quy định về lễ động thổ, khởi công, khánh thành: Chủ đầu tư không được đòi nhà thầu trả chi phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg ngày 8/11/2023 quy định tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình.
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Quyết định này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình.

Lễ động thổ được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án được cơ quan thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt.

Lễ khởi công được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng.

Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan thẩm quyền nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu.

Dự án được tổ chức 1 lần lễ động thổ hoặc khởi công và 1 lần lễ khánh thành.

Thủ tướng quyết định tổ chức các buổi lễ với công trình quan trọng quốc gia là công trình chính thuộc dự án quan trọng quốc gia theo Luật Đầu tư công trên cơ sở đề nghị của cơ quan thẩm quyền hoặc chủ đầu tư.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức buổi lễ với công trình do mình quyết định đầu tư như công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương là công trình chính thuộc dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công.

Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ: Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chi phí, phương án tiến hành; trình cấp thẩm quyền quyết định. Chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư dự án.

Trên cơ sở cho phép tổ chức buổi lễ của người có thẩm quyền thì chủ đầu tư lập, phê duyệt dự toán chi phí từng buổi lễ; phù hợp với nội dung quy mô công trình, theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước. Chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu trả chi phí cho tổ chức các buổi lễ.

Đọc thêm