Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) được chỉ định là Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học, đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Tổ chức Công ước và với các quốc gia thành viên khác.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Nghị định này quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Công ước cấm vũ khí hóa học) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: Các quy định chung về việc thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến, sử dụng, tàng trữ hóa chất Bảng; sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF; báo cáo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF; các quy định về thanh sát và thanh tra, kiểm tra; quản lý nhà nước về hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được áp dụng theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các hành vi bị cấm và các mục đích không bị cấm áp dụng theo khoản 1 Điều 1 và khoản 9 Điều 2 Công ước cấm vũ khí hóa học.

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) được chỉ định là Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học, đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Tổ chức Công ước và với các quốc gia thành viên khác theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Công ước.

Đọc thêm