Quỹ khuyến học trong 5 năm của Hà Nam đạt trên 273 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/6, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49- KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
HKH tỉnh Hà Nam ký Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài với 7 cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Nam
HKH tỉnh Hà Nam ký Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài với 7 cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Nam

Theo báo cáo của Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Hà Nam, thực hiện KL số 49 của Ban Bí thư, những năm qua, HKH đã luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Hà Nam đã thành lập 06 Hội cấp huyện, thị xã, thành phố; có 109 Hội cấp xã, phường, thị trấn; có 1.037 Chi HKH; có 2.234 Ban khuyến học; Các Sở, ngành, đoàn thể, LLVT trong toàn tỉnh đã thành lập 15 Ban khuyến học với 1.087 hội viên…

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã có các mô hình học tập theo Quyết định 387 của TTg Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số gia đình học tập được công nhận đạt 83%; Dòng họ học tập được công nhận đạt 79%; cộng đồng học tập được công nhận đạt 99%; Đơn vị học tập được công nhận đạt 100%...

Số công dân học tập theo Quyết 677 của TTg Chính phủ đạt được một số kết quả sau: nhóm nông dân và lao động nông thôn, số người được công nhận 51%; nhóm công nhân, lao động, tiểu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, lao động tự do, số người được công nhận 55%; nhóm cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp, số người được công nhận 73%.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, BHK tỉnh Hà Nam cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để tiếp tục nâng cao hiệu quả của HKH. Theo đó, các cấp hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Kết luận 49 - KL/TW, các Quyết định 387, 677 của TTg Chính phủ; các Quyết định 242, 244, 324 của Trung ương HKH Việt Nam, các Thông tư 24, 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tri 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các Kế hoạch 481, 2810, 2917 của UBND tỉnh Hà Nam; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ “Chuyển đổi số” do Trung ương HKH Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, Hội sẽ chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội ở cơ sở, phát triển các chi hội thôn, xóm, Ban khuyến học các Sở, ban, ngành, đoàn thể, bệnh viện, doanh nghiệp, LLVT. Gắn việc xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, Công dân học tập và Đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh; “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh với việc xây dựng “Cụm dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” cùng các Chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tiếp tục quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; Sơ kết, tổng kết đánh giá mô hình trung tâm học tập cộng đồng rút ra những kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hoạt động chất lượng, hiệu quả…

5 năm qua, các cấp Hội đã vận động, xây dựng, phát triển Quỹ Khuyến học được trên 273 tỷ đồng. Từ số tiền đó, các cấp hội đã trao tặng quà, học bổng, khen thưởng 430.113 suất, với số tiền trên 113 tỷ 882 triệu đồng. Hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, con gia đình chính sách, khen thưởng học sinh giỏi đạt giải, giáo viên giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi được giảỉ các cấp và trao tặng bàn, ghế, thiết bị dạy học cho 109 trường với số tiền 5 tỷ 78 triệu đồng. Tổ chức chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” trao thưởng, học bổng cho 807 học sinh, sinh viên, giáo viên, với số tiền trên 2 tỷ đồng; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã trao tặng 1.282 máy tính, với số tiền 3 tỷ 539 triệu đồng; Học bổng “Địa chỉ đỏ -Tấm lòng vàng” đã trao tặng 1.108 suất, với số tiền 3 tỷ 255 triệu đồng…

Đọc thêm