Sai phạm nhiều như 'sao' ở các dự án điện mặt trời mái nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một số hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái của công trình, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa có giấy pháp xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
Các Công ty Điện lực Ninh Thuận, Đắc Nông, Đắc Lăk mắc nhiều sai phạm khi thực hiện điện mặt trời mái nhà
Các Công ty Điện lực Ninh Thuận, Đắc Nông, Đắc Lăk mắc nhiều sai phạm khi thực hiện điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương vừa ban hành Kết luận số 1424/KL-BCT về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại 10 đơn vị điện lực trên cả nước.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại 6 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam; 3 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những đơn vị điện lực có số lượng và quy mô ĐMTMN đưa vào vận hành trước ngày 1/1/2021 lớn.

Kết luận cho thấy, một số công ty điện lực mắc rất nhiều sai phạm như Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Điện lực Đắc Nông, Công ty Điện lực Đắc Lăk.

Kết luận của Bộ Công Thương cũng nêu rõ, 10 tỉnh, thành phố được kiểm tra đã chưa quản lý, theo dõi, kiểm tra kịp thời hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền. Một số hệ thống ĐMTMN lắp trên mái của công trình, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa có giấy pháp xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Nhiều hệ thống ĐMTMN lắp trên mái của trang trại nông nghiệp (chăn nuôi hoặc trồng trọt…), đã đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 nhưng hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của các trang trại nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Trong kết luận cũng nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện chưa đầy đủ quy định của Bộ Công Thương, dẫn đến các đơn vị điện lực tại các địa phương thực hiện thiếu đồng bộ, thống nhất trong quá trình phát triển ĐMTMN.

Mặt khác, EVN ủy quyền cho các đơn vị thực hiện nhưng kiểm tra, theo dõi chưa kịp thời, dẫn đến nhiều đơn vị điện lực chấp thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện của các hệ thống ĐMTMN gây quá tải lưới điện quốc gia.

Trên cơ sở kết luận này, Bộ Công Thương kiến nghị các Công ty Điện lực được kiểm tra tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình phát triển các dự án/hệ thống ĐMTMN theo đúng, đủ quy định của pháp luật; Phối hợp với EVN, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xử lý các dự án/hệ thống ĐMTMN.

Bộ cũng kiến nghị EVN chủ trì xử lý các hệ thống ĐMTMN, các tổ chức và cá nhân có liên quan đã vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện phát triển. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình thực hiện phát triển các dự án/hệ thống ĐMTMN tại các Công ty Điện lực trên toàn quốc theo đúng, đủ quy định của pháp luật; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các đơn vị điện lực rà soát điều kiện kinh doanh của các chủ đầu tư ĐMTMN trong lĩnh vực phát điện theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm