Sở GD-ĐT Đồng Tháp siết chặt quản lý việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

(PLVN) -  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp mới có văn bản chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống Covid 19 đối với các công chức, viên chức, người lao động trong ngành và học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh.

Trụ sở Sở GD-ĐT Đồng Tháp.

Trụ sở Sở GD-ĐT Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng các cấp đã khuyến cáo công dân, người dùng mạng thận trọng khi chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt không chia sẻ, lan truyền những thông tin có liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm chỉnh, gây ảnh hưởng đến việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành. 

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo việc không chia sẻ thông tin không chính thống trên mạng xã hội, nhằm từng bước lành mạnh hoá việc tương tác trên mạng xã hội của những người công tác trong ngành giáo dục và học sinh, học viên, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 có hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện quy định hiện hành của pháp luật về sử dụng mạng xã hội nói chung, chia sẻ thông tin về dịch bệnh Covid–19 nói riêng, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo các quy định về xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên ngoài các biện pháp cơ quan có thẩm quyền đã xử lý.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm