Sở Tư pháp Cao Bằng: Tiếp tục phát huy vai trò “gác cổng”

(PLVN) - Đó là đề nghị của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trong hội nghị tổng kết công tác tư pháp 2020 và triển khai công tác năm 2021 chiều ngày 15/1.


Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục có nhiều đổi mới gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; bám sát định hướng của Bộ Tư pháp và sự chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể.

Cùng với việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, toàn Ngành đã chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao thêm, nhất là việc tham gia ý kiến pháp lý cùng các ngành, địa phương giải quyết các vụ việc phát sinh trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tiếp tục được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, chất lượng văn bản được ban hành ngày càng được nâng lên, chú trọng vào tính khả thi của văn bản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Công tác PBGDPL tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận, khai thác và sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính được triển khai kịp thời, có trọng điểm, theo chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm và gắn với các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm, giải quyết nhiều vụ việc, kiến nghị, phản ánh về tình hình thi hành pháp luật, qua đó tạo được lòng tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với hệ thống cơ quan nhà nước ở địa phương.

Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp như công chứng, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới; có sự điều chỉnh, linh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong từng giai đoạn cụ thể.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Sở Tư pháp luôn được duy trì ở mức cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường. Các cơ quan tư pháp đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Sở Tư pháp Cao Bằng: Tiếp tục phát huy vai trò “gác cổng” ảnh 1
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đánh giá cao ngành tư pháp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp HĐND, UBND trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; Hoạt động trợ giúp pháp lý. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phương hướng đề ra trong năm 2021, đồng chí đề nghị ngành tư pháp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau.

Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, giám định tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác liên quan đến người dân, doanh nghiệp mà ngành tư pháp phụ trách như công chứng, đấu giá tài sản lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định tư pháp, hộ tịch... bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, qua tuyên truyền, phổ biến, cần phải có kênh phản hồi thông tin nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và chủ động tham mưu, đề xuất để chúng ta có phản ánh chính sách kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy cơ quan tư pháp các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, trong đó “phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp, đặc biệt là cấp cơ sở”, tiếp tục xác định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Sở Tư pháp Cao Bằng: Tiếp tục phát huy vai trò “gác cổng” ảnh 2
 Ông Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng khẳng định sẽ quyết tâm khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại; đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa công tác tư pháp ngày càng có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, để xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tập thể công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác tư pháp, để công tác tư pháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm