Sở Tư Pháp Cao Bằng tuyên dương khen thưởng các cá nhân, đơn vị xuất sắc.

(PLVN) - Chiều 19/5, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020. Tham dự hội nghị có ông Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, cùng các cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong 4 năm, Đảng bộ, Sở Tư pháp đã tổ chức 04 hội nghị triển khai, học tập Chỉ thị số 05 –CT/TW và các chuyên đề theo từng năm, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổng số trên 300 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập. Sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết thu hoạch và 100% tập thể, cá nhân có bản đăng ký “làm theo” theo các chuyên đề, trong đó cấp ủy viên, người đứng đầu gồm 12 đồng chí.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU và nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; nhiệm vụ đột phá của Đảng ủy Khối “ Gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đảng ủy Sở Tư pháp đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là “Đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”; qua đó cấp ủy các chi bộ, các đơn vị xác định nhiệm vụ đột phá để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, cụ thể nổi bật như: Đơn vị Chi bộ - đơn vị Văn phòng xây dựng nội dung đột phá “Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm cao, nhanh gọn, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công”; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lựa chọn nội dung đột phá “Tận tâm, tận tụy, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân...”,Chi bộ Đấu giá xác định nội dung đột phá: “Thái độ thân thiện, kiến thức vững vàng, làm việc chuyên nghiệp, phục vụ chu đáo, trách nhiệm đề cao”; Chi bộ Công chứng xác định nội dung: “Gương mẫu, trách nhiệm; nhanh chóng, chính xác, bảo đảm an toàn pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu” và “Niềm nở, thân thiện, tận tâm, nhanh chóng, đúng quy định” là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo Bác.

Hàng năm Sở Tư pháp đã chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và chỉ đạo thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị, gắn với việc kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp.

Sở Tư Pháp Cao Bằng tuyên dương khen thưởng các cá nhân, đơn vị xuất sắc. ảnh 1
Ông Nông Thanh Khoa (đứng giữa), Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2020, Sở Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến cho 02 tập thể, 07 cá nhân; tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân. Đảng ủy Sở Tư pháp biểu dương 16 cá nhân, khen thưởng 06 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2020.

Trong giai đoạn tới Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung đột phá của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và Đảng ủy Sở Tư pháp, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình, tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm