Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp Điện Biên đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên cấp huyện và tương đương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Sở Tư pháp Điện Biên

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Sở Tư pháp Điện Biên

Tại hội nghị, Sở đã giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định và thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Giới thiệu bộ pháp điển về pháp luật Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Những hoạt động nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục trong pháp luật; các phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mẫu số, mẫu giấy tờ; cách sử dụng dụng bộ pháp điển Việt Nam, xử lý vi phạm hành chính, qua đó khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật trên thực tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Cùng chuyên mục
Già làng Lê Văn Ru (giữa) đã góp phần thay đổi cơ bản đời sống của bà con làng Hiệp Hội.

Già làng Lê Văn Ru - “Trụ cột” của bản làng

(PLVN) - Ở làng Hiệp Hội (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), già làng Lê Văn Ru (SN 1937, dân tộc Chăm H’roi) là người có nhiều đóng góp trong việc vận động bà con bỏ các tập tục lạc hậu. Đặc biệt, ông còn khuyên người dân không sinh con thứ 3, không rượu bia say xỉn, chấp hành pháp luật của Nhà nước...

Đọc thêm