Sở Tư pháp Nam Định phấn đấu hàng năm có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

(PLVN) - Ngày 12/5, Ðảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðảng bộ Sở Tư pháp Nam Định tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðảng bộ Sở Tư pháp Nam Định tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ (2015-2020), Ðảng bộ Sở Tư pháp đã triển khai toàn diện tất cả các mặt công tác. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quản lý Nhà nước đối với công tác phổ biến pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trên 4.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn người thuộc diện trợ giúp pháp lý có yêu cầu.

Công tác đánh giá chất lượng vụ việc, truyền thông về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý được tiến hành thường xuyên, đảm bảo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp nhận hơn 50 đơn khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng Ðảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Ðảng bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Ðảng bộ lên 47 đồng chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đã được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Ðảng. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, phấn đấu hàng năm, có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1-2 đảng viên, các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm