Sở Tư pháp Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2021

(PLVN) - Ngày 13/1, Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phan Trọng Tấn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phan Trọng Tấn tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp

Đồng chí Phan Trọng Tấn tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Tư pháp. Đã hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, nhưng ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Kết quả một số lĩnh vực công tác tăng so với cùng kỳ năm 2019. Các cấp, ngành đã chủ động thực hiện và phát huy vai trò của thành viên Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Cơ quan, địa phương. Đến nay, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm qua, Sở Tư pháp đã thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm của ngành tư pháp Phú Thọ năm 2020. Công tác tư pháp được đổi mới, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Sở Tư pháp Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Trọng Tấn phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Trọng Tấn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở Tư pháp đã đạt được trong năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp Phú Thọ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác thẩm định và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là vấn đề tư vấn pháp lý, theo dõi việc thực thi pháp luật chính là thể hiện vai trò của Sở Tư pháp, trong công tác PBGDPL Sở thực hiện tuyên truyền phổ biến như thế nào cho phù hợp đến người dân, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; trong đó quan tâm đến các văn bản có liên quan trực tiếp, rộng rãi đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Sở Tư pháp Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 2
Giám đốc Sở Tư pháp, bà Trần Thị Nhung phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp, bà Trần Thị Nhung ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sớm cụ thể hóa, đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng 04 Bằng khen tập thể và cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân; Bằng khen của giám đốc cho 5 tập thể và 29 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm