Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/1, tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Năm 2021, Ngành Tư pháp Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã đi vào nề nếp, các văn bản thẩm định có chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành; công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) được đẩy mạnh, công tác đăng ký quản lý hộc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổ chức bộ máy của Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; công tác hộ tịch, nuôi con nuôi; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở.

Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1

Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đồng thời đề nghị Sở tiếp tục tiếp tục bám sát và kịp thời tham mưu cho Tỉnh thể chế hóa đầy đủ các Chủ trương lớn của Đảng, của Chính phủ và các định hướng trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế xã hội.

Tăng cường rà soát những quy định có nội dung mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời xử lý những vấn đề đặt ra trong phòng, chống, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2

Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế sở, ngành và công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản khẳng định, ngành Tư pháp đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển tỉnh nhà, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, cờ thi đua của Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của tỉnh cũng như Bộ Tư pháp.

Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Tư pháp, tỉnh ủy, UBND tỉnh, nghiên cứu tham mưu, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cũng như người dân trên địa bàn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu tốt các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo quyền lợi người dân, lợi ích Nhà nước, đặc biệt trong thời gian tới, diện tích giải phóng mặt bằngtrên địa bàn rất lớn, nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm