Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt công tác dân vận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, việc triển khai công tác dân vận của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã tạo được những bước chuyển biến tích cực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tại Đảng bộ Sở Tư pháp

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tại Đảng bộ Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả công tác của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cho thấy, trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước Công tác dân vận đã được Sở tổ chức và hoàn thành tốt, nhiều nội dung đạt kết quả cao.

Trong đó, công tác cải cách hành chính của Sở nhiều năm duy trì thứ hạng cao trong khối các sở, ngành cấp tỉnh; tăng cường tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, hầu hết các lĩnh vực đều có văn bản QPPL điều chỉnh phù hợp với tình hình quản lý nhà nước của từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường công tác đối thoại trực tiếp; chú trọng đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao tỉnh thần phục vụ nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng công khai minh bạch; nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác dân vận, dân chủ giai đoạn 2016-2021 đã được ban hành. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo có thể tiếp tục nghiên cứu để phát triển thành mô hình “Dân vận khéo”.

Trong buổi kiểm tra mới đây của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tại Đảng bộ Sở Tư pháp, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Đảng ủy Sở Tư pháp đã đạt được.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU, trong đó bám sát chủ đề công tác dân vận hàng năm để cụ thể hóa đưa vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là về công tác dân vận; quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

Sở cũng cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt, ngành Tư pháp cần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý; kiện toàn, nâng cao hiệu quả ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt khẩu hiệu “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm