Sông Lô (Vĩnh Phúc): Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo huyện và lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo huyện và lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2021, trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 84,74%, về tiền đạt 47,37.%, 100% những vụ việc thuộc diện chủ động và thi hành theo đơn yêu cầu thi hành án được ra quyết định đúng thời hạn; phân loại việc, tiền có điều kiện đạt tỷ lệ cao.

Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong huyện tiếp tục được quan tâm. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hoạt động thi hành án dân sự; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt và tăng cường hơn.

Năm 2022, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô xác định 14 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo đơn vị xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2022; Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi Cục, hướng mạnh đến địa bàn cơ sở, nắm bắt kịp thời những hồ sơ, vụ việc có khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết; Tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra trong nội bộ, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, kiểm tra theo chuyên đề về trình tự, thủ tục thi hành án nhằm phát hiện những thiếu sót để qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; Tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp chỉ đạo đối với những vụ việc có những khó khăn, vướng mắc, phức tạp, chưa có sự thống nhất ý kiến của các ngành, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện và lãnh đạo Chi Cục thi hành án dân sự huyện đã trao thưởng, giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2021./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm