Sự chủ động của Quốc hội góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội (QH) về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 Trương Thị Mai đồng chủ trì cuộc làm việc.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, QH đã tổ chức thành công 2 Kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay trả nợ công, kế hoạch sử dụng đất quốc gia… đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến hết sức phức tạp.

QH cũng đã xem xét thông qua một số dự án luật, nghị quyết, nghiên cứu xem xét ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính cấp bách, điển hình là Nghị quyết 30/QH15/2021. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành 5 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và phục hồi kinh tế.

Ủy ban Thường vụ QH quan tâm sát sao, hướng dẫn kịp thời hoạt động của HĐND trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, dự kiến, QH sẽ tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay.

“Điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của QH để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Đoàn kiểm tra thấy rằng, những kết quả đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của Nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Sự chủ động của Quốc hội góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ảnh 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo bà Trương Thị Mai, mặc dù là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, trong đó có QH nhưng hoạt động của QH không bị gián đoạn.

QH đã đổi mới hoạt động, tổ chức kỳ họp theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, và quan trọng nhất là vẫn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ mọi vấn đề về nguyên tắc, quy trình, thủ tục hoạt động của QH, từ đó, bảo đảm và nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của QH.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng đoàn QH tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH phù hợp với Hiến pháp, pháp luật.

Cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 01, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, tạo sự thống nhất trong hành động, đồng thuận cao trong Nhân dân.

Tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Nhà nước.

Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời đồng bộ, thống nhất khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. Tiếp tục lãnh đạo việc đổi mới tổ chức hoạt động của QH, bảo đảm QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất...

Thay mặt Đảng đoàn QH phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng đoàn QH luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn QH, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của QH liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn QH.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch QH cho biết, Đảng đoàn QH sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của QH.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm