Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công

(PLVN) -Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc cung cấp dịch vụ công tại Cục Đăng ký và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Cụ thể, Cục Đăng ký đã có Thư ngỏ gửi đến các cá nhân, tổ chức đề nghị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, theo đó tăng cường, tích cực sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản thay cho việc sử dụng phương thức đăng ký trực tiếp như hiện nay để hạn chế tối đa việc tiếp xúc nơi đông người, việc đi lại, di chuyển, từ đó, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, kiềm chế có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

Song song với đó, Cục Đăng ký đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất giải pháp kỹ thuật để kết nối, tích hợp nhóm thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm với Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo yếu tố kỹ thuật phù hợp với Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm hiện hành.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục, căn cứ vào số lượng công việc, các Trung tâm đã bố trí người trực luân phiên làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, số còn lại làm việc tại nhà. Riêng tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Đà Nẵng, đối với các bộ phận không thể làm việc tại nhà, Trung tâm đã bố trí nơi ở và làm việc tập trung tại cơ quan và đảm bảo khoảng cách trên 2m để hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại, hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bên ngoài nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị được diễn ra đúng tiến độ, chất lượng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm