THADS Bắc Ninh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2020

(PLVN) - Đây là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh xác định trong năm 2020.

Năm 2019, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2019, đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2019, các cơ quan THADS Bắc Ninh đạt kết quả về việc là 83.2% (vượt 10.2% so với chỉ tiêu được giao, giảm 4.3% so với cùng kỳ năm 2018), về tiền đạt tỷ lệ 26.9% (còn thiếu 6.1% so với chỉ tiêu được giao, giảm 11.44% so với cùng kỳ năm 2018). Đặc biệt, công tác quản lý, công tác tiếp công dân, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, người lao động trong cơ quan THADS, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS Bắc Ninh và các cơ quan, ban, ngành, hữu quan trong công tác THADS được các cơ quan THADS Bắc Ninh chú trọng tăng cường. 

Trong năm 2019, công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Cục và các Chi cục THADS trực thuộc đều bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường trực tiếp công dân. Trong năm 2019, các cơ quan THA trong toàn tỉnh đã tiếp tổng số 157 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực THADS (trong đó, Cục THADS tỉnh tiếp 66 lượt; Các Chi cục THADS huyện tiếp 91 lượt).

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS được thực hiện nghiêm túc, việc tiếp nhận, phân loại chính xác và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Trong năm 2019, đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào khiếu nại, tố cáo việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án hoặc khiếu nại chậm tổ chức THA.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan Tòa án, VKS, Công an trong công tác THADS được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả tích cực. Đặc biệt là trong cưỡng chế THA; rà soát án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành; lập hồ sơ xét miễn, giảm tiền THA, nên các vụ việc phức tạp, có vướng mắc được xem xét giải quyết kịp thời, những vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế THA về cơ bản đều đạt được kết quả và mang tính giáo dục cao. Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã ký Quy chế phối hợp liên ngành với Công an, Tòa án, VKSND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc chưa ký Quy chế phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, TAND, VKSND cùng cấp để hoàn thiện việc ký Quy chế.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại được THADS Bắc Ninh nhìn nhận đó là công tác chuyên môn nghiệp vụ chưa giảm được việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, vẫn còn nhiều việc có điều kiện thi hành nhưng chậm được thi hành dứt điểm; tỷ lệ THA về tiền so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 6.1%; lượng án có điều kiện THA chuyển năm sau phải thi hành còn lớn. Về công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác ở một số các Chi cục THADS trực thuộc còn thực hiện chưa nghiêm túc chủ chương luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác. 

Để đạt được nhiều kết quả tích cực hơn trong năm 2020, THADS Bắc Ninh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020; đồng thời tập trung chỉ đạo sát sao và có những giải pháp quyết liệt trong tổ chức THA, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ  kịp thời đối với các Chi cục THADS trực thuộc theo quy định. 

Song song với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ; luôn bám sát vào nhiệm vụ công tác chung của toàn Ngành, trở thành nề nếp thường xuyên, tạo điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, có triển vọng, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc, việc tiếp nhận, phân loại chính xác và giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm