THADS Khánh Hoà đẩy mạnh cải cách hành chính

(PLVN) -Công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, hoàn thành được nhiều nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 31/3/2020) của Cục THADS tỉnh Khánh Hoà cho biết, các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục  và các Chi cục cơ bản được triển khai thực hiện theo tiến độ và đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, về việc: đã giải quyết xong 3.501 việc trong số việc có điều kiện; về tiền: đã giải quyết xong hơn 450 tỷ đồng trên tổng tiền có điều kiện thi hành. Về công tác theo dõi THAHC, đã thi hành xong 6 việc, còn lại 2 việc cơ quan THADS đã ra thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án theo quy định.

Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác hướng dẫn, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và ngày càng đi vào nền nếp. Tổ chức bộ máy tại Cục THADS tỉnh tiếp tục được củng cố kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường.

Đặc biệt, các cơ quan THADS Khánh Hoà đã tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính tiến tới đáp ứng theo yêu cầu “Chính phủ điện tử” đồng thời coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

Theo đó, Cục THADS tỉnh đã kịp thời quán triệt và triển khai các đơn vị trực thuộc các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 158/QĐ-TCTHADS ngày 20/2/2020 của Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống THADS năm 2020. Cùng với đó, các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến; công khai đường dây nóng để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, tổ chức tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 còn một số tồn tại, khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tác nghiệp hồ sơ thi hành án, nhiều hồ sơ thuộc diễn cưỡng chế nhưng không thực hiện được do thực hiện việc cách ly xã hội phòng chống dịch. Kết quả thi hành các việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng mặc dù có chuyển biến nhưng kết quả đạt được còn thấp; nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được...

Dự báo trong những tháng sắp tới và năm 2021 số việc, tiền phải thi hành án sẽ ngày một tăng cao cũng như tính chất vụ việc sẽ ngày một phức tạp, việc phải thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục chủ động trong xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương.

Trong đó, các cơ quan THADS tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, kết quả THADS bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Quyết tâm nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 81% về việc và trên 31% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng; đảm bảo tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án.

Cục THADS tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ theo thủ tục một cửa và hỗ trợ trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm